29/05/2019 20:30

ZONE C представят Endless LOVE
Концерт в памет на ВАСИЛ ПАРМАКОВ

Резервирането на маса, не дава право на вход. Моля, убедете се, че имате билет за събитието.
В сумата на резервацията е включена 100% консумация. Пари не се връщат.

a1
Места: 4
Цена: 80 лв.
a2
Места: 4
Цена: 80 лв.
a3
Места: 4
Цена: 80 лв.
a4
Места: 4
Цена: 80 лв.
a5
Места: 4
Цена: 80 лв.
a6
Места: 4
Цена: 80 лв.
a7
Места: 4
Цена: 80 лв.
a8
Места: 4
Цена: 80 лв.
a9
Места: 4
Цена: 80 лв.
a10
Места: 4
Цена: 80 лв.
a11
Места: 4
Цена: 80 лв.
a12
Места: 5
Цена: 100 лв.
a14
Места: 5
Цена: 100 лв.
a15
Места: 5
Цена: 100 лв.
b12
Места: 7
Цена: 140 лв.
b11
Места: 7
Цена: 140 лв.
b10
Места: 7
Цена: 140 лв.
b9
Места: 7
Цена: 140 лв.
b8
Места: 4
Цена: 80 лв.
b7
Места: 4
Цена: 80 лв.
b6
Места: 4
Цена: 80 лв.
b5
Места: 4
Цена: 80 лв.
b4
Места: 4
Цена: 80 лв.
b3
Места: 4
Цена: 80 лв.
b2
Места: 4
Цена: 80 лв.
b1
Места: 4
Цена: 80 лв.
c12
Места: 7
Цена: 140 лв.
c11
Места: 7
Цена: 140 лв.
c10
Места: 7
Цена: 140 лв.
c9
Места: 7
Цена: 140 лв.
c8
Места: 4
Цена: 80 лв.
c7
Места: 4
Цена: 80 лв.
c6
Места: 4
Цена: 80 лв.
c5
Места: 4
Цена: 80 лв.
c4
Места: 4
Цена: 80 лв.
c3
Места: 4
Цена: 80 лв.
c2
Места: 4
Цена: 80 лв.
c1
Места: 4
Цена: 80 лв.
d4
Места: 2
Цена: 40 лв.
d2
Места: 2
Цена: 40 лв.
d1
Места: 2
Цена: 40 лв.